Historia

Początek Agromy Wągrowiec datuje się na lipiec 1955 roku, kiedy to rozpoczyna działalność Składnica Rejonowa w Wągrowcu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Poznaniu, dając tym samym początek Oddziałowi Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma”.

Przypuszczać można, że głównym czynnikiem decydującym o powstaniu Składnicy, był typowo rolniczy charakter ówczesnego powiatu wągrowieckiego. Zadaniem Składnicy było zaopatrywanie rolnictwa powiatu wągrowieckiego oraz powiatów sąsiednich (Chodzież, Czarnków, Trzcianka) w sprzęt i części zamienne do blisko 60-ciu typów maszyn rolniczych i ciągników

W połowie lat 70-tych, między innymi skutkiem wprowadzenia nowego działu administracyjnego, następuje w działalności firmy bardzo poważny regres. W celu rekompensaty strat, przyznaję się Agromie wyłączność na sprzedaż asortymentu importowanego z dawnego ZSRR. Jednak w wyniku reorientacji importu z Niemiec Wschodnich i uruchomienia produkcji krajowej, sytuacja firmy ciągle się pogarszała aż do roku 1982 kiedy to kryzys osiągnął apogeum. Nowe kierownictwo które przejęło stery od lutego tego samego roku stanęło przed poważnym wyzwaniem i musiano dokonać wyboru. Czy iść śladem poprzedników co nieuchronnie doprowadziłoby do upadku firmy, czy też dokonać szeregu zmian mających na celu ratowanie finansów. Postanowiono walczyć. Prezes Agromy, Pan Jan Kabat postawił na wyeliminowanie z obrotu asortymentu wykazującego tendencję spadkową sprzedaży, poszerzenie oferty o artykuły nie będące w ofercie u konkurencji. Zainwestowano również w bazę techniczną. W grudniu 1983 roku wybudowano pierwszy magazyn o powierzchni 650 m kw. W następnych latach zainwestowano w powiększenie bazy handlowo-administracyjnej oraz magazynowej czego efektem jest aktualna siedziba firmy przy ul. Rogozińskiej w Wągrowcu. Działania naprawcze doprowadziły do poprawienia sytuacji finansowej firmy i  zapewniło jej funkcjonowanie aż po dzisiejszy dzień.

Kolejnymi dyrektorami Składnicy i Oddziału byli: Marceli Widziński, mgr inż. Witold Kurzawiński, Maksymilian Borówka, Marian Szałaga, Jak Kabat i obecny Janusz Wicher.